Nový vánoční strom

13.11.2020

Nový Hradec Králové má dlouhou historii připomenutí svátků vánočních slavnostním osvětlením tzv. Vánočního stromu. Pamětníci možná vzpomenou předrevoluční dobu s osvětleným stříbrným smrkem u Sokolovny naproti Poště. 

Po revoluci od 90 let štafetu vánočního stromu převzala ztepilá douglaska na Svatováclavském náměstí. 

Bohužel, i stromy stárnou, a tak musela být douglaska letos na základě pravomocného rozhodnutí OŽPMMHK z důvodu ztráty vitality terminální části koruny pokácena. Jednalo se o rychle postupující nevratné poškození, byla více než z 1/3 suchá a při silném větru hrozilo riziko pádu. 

Jednou z prvních myšlenek Okrašlovacího spolku logicky je tedy náhrada vánočního stromu. Pro letošní Vánoce se členové spolku iniciativně spojili s Komisí místní samosprávy NHK a společně vyjednali u Technických služeb možnost použití stromu stojícího jen několik metrů od původní douglasky v parčíku Svatováclavského náměstí (viz foto). 

Členky spolku zamýšlely připravit i malé vánoční setkání pro veřejnost u rozsvíceného stromu, z důvodů opatření proti šíření koronaviru však budeme muset podobné aktivity omezit.

Jako trvalé řešení zamýšlí Okrašlovací spolek pořízení důstojného vzrostlého stromu a jeho vysazení na Svatováclavském náměstí v souladu se schválenou "Studií architektonického řešení veřejného prostranství Svatováclavského náměstí a Brněnské ulice". 


2020 Sdružení občanů a přátel NHK | Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!