Výstavba bytového komplexu v Husově ulici

30.10.2020

Jedním z bodů našeho současného zájmu je připravovaná výstavba bytového komplexu v Husově ulici. Název projektu je "Bytový dům s podzemními garážemi, přípojkami inženýrských sítí, zpevněnými plochami a oplocením"

Jedná se o předimenzovanou výstavbu nehodící se do zdejší lokality. Účelem navrženého projektu je maximální zisk investora bez ohledu na život obyvatel NHK v bezprostředním i širším okolí. 

Dle našeho názoru není dodržen Územní plán ani urbanistické záměry města, není dostatečně řešena dopravní situace (parkování, bezpečnost provozu), dochází k nárůstu negativních vlivů pro život na Novém Hradci Králové.

Spolek proto usiluje o vypracování urbanistické studie širšího rozsahu, která by novou výstavbu na NHK řádně regulovala.

Co jsme prozatím udělali:

  • pracujeme s materiály ze spisu k uvedené výstavbě (stavební odbor MMHK)
  • účastnili se ústního jednání na místě stavby 6.10.2020 s pracovníky stavebního odboru a investorem
  • prostřednictvím účastníků řízení předali písemně připomínky k probíhajícímu územnímu řízení
  • napadli jsme Závazné stanovisko hlavního architekta MMHK k uvedenému projektu u KÚ KHK
  • zaslali dopis primátorovi města HK - obsahující mimo jiné i stanovisko Spolku k této výstavbě
  • informovali jsme Komisi místní samosprávy (KMSNHK) a získali příslib součinnosti

Připravujeme další kroky k tomu, aby o výstavbě v Husově byla informována širší veřejnost, především obyvatelé NHK.

2020 Sdružení občanů a přátel NHK | Všechna práva vyhrazena.
Vytvořeno službou Webnode
Vytvořte si webové stránky zdarma!